Speciální programové vybavení

Digitální zápisníky, digitální čtecí zařízení,digitální kamerové lupy nebo chytré telefony jsou vybaveny speciálními programy pro nevidomé nebo těžce zrakově postižené, které umožní uživateli pracovat v prostředí Windows nebo s produkty Apple v systémech Mac OS, iOS, Watch OS či TV OS.
Díky speciálním programům může uživatel efektivně pracovat s kancelářským balíkem Microsoft Office, s OCR programy, zejména s oblíbeným ABBYY Fine readerem a i práce na internetu je velmi dobře zpřístupněná.

Pro konkrétní informace včetně ceníku speciálních programů si vyberte s následujících možností.
Odečítací program JAWS  
Zvětšovací program Magic  
Zvětšovací a odečítací program SuperNova
Hlasové syntézy
Hlasová syntéza Eliška  

Speciální aplikace pro chytré telefony


KNFB Reader Enterprise